Tyto dokumenty je nutno vyplnit a obratem (nejpozději do 5-ti pracovních dnů)

odeslat poštou, nebo elektronicky do domova mládeže (heslo obdržíte e-mailem po přijetí žákyně do domova mládeže)

ACFrOgA3Ecv7nDXF2b0XKMk9U9WwyX-OgYd_L2w.